ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (THESSALONIKI) ΕΛΛΑΔΑ BOI 1994

1-1228746663-el_simaia

Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και η πρωτεύουσα του νομού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο δήμος Θεσσαλονίκης είχε πληθυσμό 322.240, ενώ ο μητροπολιτικός πληθυσμός προσεγγίζει το ένα εκατομμύριο κατοίκους. Κατέχει εξαιρετική γεωγραφική θέση, με λιμάνι στον Θερμαϊκό κόλπο Η Θεσσαλονίκη είναι ένας σημαντικός κόμβος μεταφορών για το υπόλοιπο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 1 με 6 Οκτωβρίου σε δύο μέρες.

Θέματα στα Αγγλικά